Het administratiekantoor

Voor arts en apotheker

Wij richten ons specifiek op (apotheekhoudende)huisartsen, apotheken en politheken. Wij zijn volledig bekend met de laatste trends en ontwikkelingen zowel op financieel gebied als op het gebied van declareren en herdeclareren.

Het is belangrijk dat u voldoende tijd heeft voor uw vakgebied en hierdoor de juiste zorg aan uw patiënten kunt besteden. U weet als geen ander dat uw financiële administratie, het declareren en herdeclareren minstens zo belangrijk zijn. Graag nemen wij deze administratieve druk van u over en verzorgen wij de werkzaamheden, uiteraard volledig op maat gemaakt.

De basis van waaruit gewerkt zal worden is uw eigen informatiesysteem. Iedere (her)declaratie wordt verricht in uw eigen informatiesysteem. Eén systeem, één overzicht. De (her)declaraties worden automatisch verwerkt in het financiële pakket.  Uw vorderingen zullen gecontroleerd worden met de ontvangsten opdat uw liquiditeit gewaarborgd zal blijven.